BIOLOGISCHE INSECTICIDE BIO 1020 TOEGELATEN IN ASPERGE

Het CTGB heeft 2 oktober bekend gemaakt dat BIO 1020 van Bayer toegelaten is voor professioneel gebruik in de aspergeteelt.BIO1020 100 028144 jpg 1

het middel werd eerder al gebruikt in de biologische teelt van asperge tegen de bonenvlieg. Het middel betreft de schimmel Metarhizum anisopliae welke geënt is op rijstkorrels.

De schimmel werkt in de grond in op het larve stadium van het insect. De schimmel kiemt op de larve en dringt de larve binnen. Zodra de schimmel in contact komt met de lichaamsvloeistof van het insect gaat

deze sporen vormen welke zich gaan vermeerderen waardoor het insect sterft. een paar dagen nadat het insect is doodgegaan wordt de schimmel aan de buitenzijde zichtbaar en vormt nog meer sporen.

De schimmel komt ook van nature voor, maar in een te lage concentratie om massale afdoding van insecten te realiseren.

 

Toepassing

de korrrels worden voor het opploegen van de ruggen gestrooid. Door het opploegen worden deze in de rug verwerkt. In het verleden is er een praktijkproef uitgevoerd met Bio1020 met de rassen Backlim en Gijnlim. de proef vertoonde echter ook in de onbehandelde stukken weinig schade waardoorr een goed vergelijk niet mogelijk was.

 

Mogelijk breder effect

De proeven met bio 1020 betreft met name proeven ter bestrijding van de taxuskever. Er zijn echter ervaringen in praktijk opgedaan waarin een werking bleek tegen de varenrouwmug, poppen en larven van tripsen, larven van de slawortelboorder en tegen diverse vliegen. Het is daarmee de vraag of er mogelijk ook een effect is tegen de grotere plagen in de aspergeteelt.

 

 

CAO open teelten 4 maanden verlengd

CAO open teelten ongewijzigd verlengd met 4 maanden

 

de CAO partijen zijn overeengekomen de CAO open teelten te verlengen met 4 maanden.

Het voorstel zal nog wel voorgelegd worden aan de achterban van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Als de achterban instemt, wordt de CAO verlengd t/m 31 juli 2017.

 

In de komende maanden zullen afspraken gemaakt worden over een nieuwe CAO na 31 juli 2017. Onderwerpen voor de nieuwe CAO zijn in ieder geval:

nieuwe arbeidstijdenregeling

regeling voor duurzame inzetbaarheid

toepassing door uitzendbureaus van de regeling seizoensarbeid

overzicht toegelaten middelen asperge

Onlangs zijn er nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de teelt van asperge.

Voor een compleet overzicht van de toegelaten middelen per december 2016 kunt u de link volgen.

 

AZ 500 ter inzage

Het CTGB legt een ontwerpbesluit ter inzage met betrekking tot het middel AZ 500.

 

Het betreft een herbicide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten. Bij een volledige toelating zal deze ook voor de aspergeteelt beschikbaar zijn.

AZ 500 is een herbicide van DOW agro science.

Minder succesvol seizoen voor Peruaanse asperges

Het Peruaanse aspergeseizoen loopt af en hoewel de officiële resultaten nog onbekend zijn, blijkt uit de laatste cijfers dat tot en met oktober de export vergeleken met vorig jaar met 8% is gedaald. De totale fob-waarde van de export van versproduct is meer dan 309 miljoen, 4% minder dan in 2015.

Peruaanse telers wijzen er verder op dat "het seizoen niet zo goed is geweest als verwacht, ook in vergelijking met voorgaande jaren." Men denkt dat dit vooral door de nogal ongunstige klimatologische veranderingen komt. De prijzen schijnen "het grootste deel van het seizoen stabiel te zijn geweest, maar de afgelopen weken is er een prijsstijging geweest van 10-15%."

Sinds oktober is er 62% van de Peruaanse asperges naar de VS geëxporteerd, 12% naar het Verenigd Koninkrijk, 10% naar Nederland en 7% naar Spanje. De overige 9% is verdeeld onder 28 andere landen wereldwijd, vooral in Europa.

 

bron: www.agf.nl