Belgiƫ onderzoekt irrigatie in asperge

Irrigatie in asperge is ook in Nederland in opkomst. Redenen die in de praktijk genoemd worden zijn, het gemak, het daardoor tijdig
beregenen, het niet onnodig nat maken van het gewas en eventueel tijdens de oogst de rug bevochtigen. Vanuit overheden en waterschappen komt daar de wens
bij voor het efficiënt benutten van water. In België is in 2015 een onderzoek gestart met financiering vanuit provincie Limburg (Be.) waarin het effect van
irrigatie wordt gevolgd.

 

In Kinrooi (Be.) werd op 9 november een studiemiddag georganiseerd onder meer over dit onderzoek. Het Proefstation voor de
groenteteelt werkt hierbij samen met de Bodemkundige dienst en PIBO. Binnen het project zijn drie varianten met elkaar vergeleken: Geen irrigatie, irrigatie
met de bodem op veldcapaciteit (<-60kPa) en 50% irrigatie. De slangen werden na de oogst op de rug en naast de rug geplaatst.

Ook in Kinrooi had men echter hinder van de extreme neerslag in juni dit jaar, wat zijn nawerking had in juli. Daardoor werd er pas geïrrigeerd
vanaf augustus. In totaal werden er ‘slechts’ beurten van 4 uur gegeven. Daarmee ontstond de discussie over nut en noodzaak. Een asperge gewas kent een relatief
korte periode waarin watergeven een belangrijke rol speelt. Is de arbeid en de financiële investering te rechtvaardigen? De meningen zijn daarover verdeeld.

Volgend jaar wordt de oogst van de verschillende projecten gegeven, maar onzeker is of de oogst de verschillen gaat weergeven, mede gezien
het perceel reeds in 2011 is aangelegd en pas sinds 2015 voorzien is van irrigatie.

 

Een opvallende discussie in het veld was de plaatsing van de slang. In Nederland kiezen telers er steeds vaker voor om de slang bovenop de
rug te plaatsen, in plaats van onder de plant. In België bekijkt men ook de optie om de slang op de grond naast de rug te plaatsen. Dit heeft enkele
praktische voordelen doordat de slang na het groeiseizoen makkelijker te verwijderen is. Het proefperceel toonde een wortelpruik die met name in de breedte uitwaaierde, waardoor men verwacht dat druppelen in het pad gelijkwaardig effectief kan zijn. Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd.