AZ 500 ter inzage

Het CTGB legt een ontwerpbesluit ter inzage met betrekking tot het middel AZ 500.

 

Het betreft een herbicide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten. Bij een volledige toelating zal deze ook voor de aspergeteelt beschikbaar zijn.

AZ 500 is een herbicide van DOW agro science.