BIOLOGISCHE INSECTICIDE BIO 1020 TOEGELATEN IN ASPERGE

Het CTGB heeft 2 oktober bekend gemaakt dat BIO 1020 van Bayer toegelaten is voor professioneel gebruik in de aspergeteelt.BIO1020 100 028144 jpg 1

het middel werd eerder al gebruikt in de biologische teelt van asperge tegen de bonenvlieg. Het middel betreft de schimmel Metarhizum anisopliae welke geënt is op rijstkorrels.

De schimmel werkt in de grond in op het larve stadium van het insect. De schimmel kiemt op de larve en dringt de larve binnen. Zodra de schimmel in contact komt met de lichaamsvloeistof van het insect gaat

deze sporen vormen welke zich gaan vermeerderen waardoor het insect sterft. een paar dagen nadat het insect is doodgegaan wordt de schimmel aan de buitenzijde zichtbaar en vormt nog meer sporen.

De schimmel komt ook van nature voor, maar in een te lage concentratie om massale afdoding van insecten te realiseren.

 

Toepassing

de korrrels worden voor het opploegen van de ruggen gestrooid. Door het opploegen worden deze in de rug verwerkt. In het verleden is er een praktijkproef uitgevoerd met Bio1020 met de rassen Backlim en Gijnlim. de proef vertoonde echter ook in de onbehandelde stukken weinig schade waardoorr een goed vergelijk niet mogelijk was.

 

Mogelijk breder effect

De proeven met bio 1020 betreft met name proeven ter bestrijding van de taxuskever. Er zijn echter ervaringen in praktijk opgedaan waarin een werking bleek tegen de varenrouwmug, poppen en larven van tripsen, larven van de slawortelboorder en tegen diverse vliegen. Het is daarmee de vraag of er mogelijk ook een effect is tegen de grotere plagen in de aspergeteelt.