areaal gestagneerd in 2017

De afgelopen jaren is het areaal asperges in Nederland sterk gestegen. in 2010 was het totale areaal 'slechts' 2690 hectare. In 2016 was dit gestegen naar 3800 hectare.

In 2017 is het areaal met 3810 hectare nagenoeg gelijk gebleven. De voorlopige geluiden geven aan dat er ook in 2018 beperkt aangeplant zal worden. De matige prijsvorming in oogstseizoen 2017 speelt hier voor enkele een belangrijke rol in. Ook beschikbaarheid van arbeid de komende jaren is voor enkele een argument om te beperken met de uitbreiding.