AZ 500 ter inzage

Het CTGB legt een ontwerpbesluit ter inzage met betrekking tot het middel AZ 500.

 

Het betreft een herbicide met een werkzame stof die nog niet eerder in Nederland is toegelaten. Bij een volledige toelating zal deze ook voor de aspergeteelt beschikbaar zijn.

AZ 500 is een herbicide van DOW agro science.

overzicht toegelaten middelen asperge

Onlangs zijn er nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten voor de teelt van asperge.

Voor een compleet overzicht van de toegelaten middelen per december 2016 kunt u de link volgen.

 

Belgiƫ onderzoekt irrigatie in asperge

Irrigatie in asperge is ook in Nederland in opkomst. Redenen die in de praktijk genoemd worden zijn, het gemak, het daardoor tijdig
beregenen, het niet onnodig nat maken van het gewas en eventueel tijdens de oogst de rug bevochtigen. Vanuit overheden en waterschappen komt daar de wens
bij voor het efficiënt benutten van water. In België is in 2015 een onderzoek gestart met financiering vanuit provincie Limburg (Be.) waarin het effect van
irrigatie wordt gevolgd.

 

In Kinrooi (Be.) werd op 9 november een studiemiddag georganiseerd onder meer over dit onderzoek. Het Proefstation voor de
groenteteelt werkt hierbij samen met de Bodemkundige dienst en PIBO. Binnen het project zijn drie varianten met elkaar vergeleken: Geen irrigatie, irrigatie
met de bodem op veldcapaciteit (<-60kPa) en 50% irrigatie. De slangen werden na de oogst op de rug en naast de rug geplaatst.

Ook in Kinrooi had men echter hinder van de extreme neerslag in juni dit jaar, wat zijn nawerking had in juli. Daardoor werd er pas geïrrigeerd
vanaf augustus. In totaal werden er ‘slechts’ beurten van 4 uur gegeven. Daarmee ontstond de discussie over nut en noodzaak. Een asperge gewas kent een relatief
korte periode waarin watergeven een belangrijke rol speelt. Is de arbeid en de financiële investering te rechtvaardigen? De meningen zijn daarover verdeeld.

Volgend jaar wordt de oogst van de verschillende projecten gegeven, maar onzeker is of de oogst de verschillen gaat weergeven, mede gezien
het perceel reeds in 2011 is aangelegd en pas sinds 2015 voorzien is van irrigatie.

 

Een opvallende discussie in het veld was de plaatsing van de slang. In Nederland kiezen telers er steeds vaker voor om de slang bovenop de
rug te plaatsen, in plaats van onder de plant. In België bekijkt men ook de optie om de slang op de grond naast de rug te plaatsen. Dit heeft enkele
praktische voordelen doordat de slang na het groeiseizoen makkelijker te verwijderen is. Het proefperceel toonde een wortelpruik die met name in de breedte uitwaaierde, waardoor men verwacht dat druppelen in het pad gelijkwaardig effectief kan zijn. Het onderzoek wordt in 2017 vervolgd.

Minder succesvol seizoen voor Peruaanse asperges

Het Peruaanse aspergeseizoen loopt af en hoewel de officiële resultaten nog onbekend zijn, blijkt uit de laatste cijfers dat tot en met oktober de export vergeleken met vorig jaar met 8% is gedaald. De totale fob-waarde van de export van versproduct is meer dan 309 miljoen, 4% minder dan in 2015.

Peruaanse telers wijzen er verder op dat "het seizoen niet zo goed is geweest als verwacht, ook in vergelijking met voorgaande jaren." Men denkt dat dit vooral door de nogal ongunstige klimatologische veranderingen komt. De prijzen schijnen "het grootste deel van het seizoen stabiel te zijn geweest, maar de afgelopen weken is er een prijsstijging geweest van 10-15%."

Sinds oktober is er 62% van de Peruaanse asperges naar de VS geëxporteerd, 12% naar het Verenigd Koninkrijk, 10% naar Nederland en 7% naar Spanje. De overige 9% is verdeeld onder 28 andere landen wereldwijd, vooral in Europa.

 

bron: www.agf.nl

 

3789 hectare aspergeteelt 2016

Het areaal aspergeteelt neemt nog elk jaar toe. In 2015
stond er 3566 hectare, in 2016 is dit gestegen naar 3789 hectare (bron CBS). Een
toename met 223 hectare. Het aantal geregistreerde bedrijven in 2016 bedraagt
641. Een lichte afname van 663 in 2015.

Niet bevestigd, maar vanuit de praktijk zit de uitbreiding
met name in het vroege segment. Vele telers planten vroege rassen en plaatsen
extra minitunnels. Ook het areaal glas asperge is uitgebreid (hier zijn geen officiële
cijfers van bekend).