sprekersprogramma

 

DIRECT NAAR INSCHRIJVEN

 

Tijdens het Asperge Platform kunt u een of meerdere presentaties bijwonen.

Hieronder vindt u een uitgebreidere beschrijving van de presentaties.

 

Innoveins, Innovatie katalysator voor de aspergesector

Spreker: Pim Deurlings, Blue Hubbluehub

Innoveins is een initiatief van de drie Limburgse ondernemers Botany, Blue Engineering en Bluehub, in samenwerking met de Provincie Limburg. De samenwerking werkt met zogenoemde innovatieclusters waar bedrijven en organisaties samen werk aan specifieke innovatiethema’s als robotisering, sensoring, zaadtechnologie, waterzuivering en urban farming. Zo zijn er ook verscheidene innovatieclusters gestart binnen de aspergesector. Via innoveins wordt gewerkt aan een hoger niveau van de aspergeteelt.

 

Size Matterssyngenta

Spreker: Ruud Roeven, Syngenta

Syngenta is een belangrijke speler binnen de asperge sector op gebied van gewasbescherming. Het internationale bedrijf investeert veel in kennis en ontwikkeling om de gewasbescherming van asperges op een hoger niveau te brengen. Tijdens deze presentatie vertelt Ruud Roeven over hun bevindingen op gebied van het toepassen van gewasbescherming in asperges. Druppelgrootte, toepassingstechnieken en vele andere zaken komen aan bod met praktische tips voor de praktijk.

 

Fertigatie en bemesting in aspergebodemkundige dienst

Spreker: Pieter Janssen, Bodemkundige Dienst België

De bodemkundige Dienst heeft een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van fertigatie in onder meer de teelt van Asperge. De wijze van toedienen, het effect op het wortelgestel en de kosten en baten zijn meerdere jaren gevolgd en geanalyseerd. Het project is onlangs beeindigd. Pieter Janssen verteld tijdens zijn presentatie zijn conclusies en praktische aanbevelingen na dit meerjarige project.

 

Terugblik seizoen en globale ontwikkelingenLimgroup Horst

Spreker: Sjaak Berden, Limgroup

Ieder jaar is anders dan het voorgaande. De laatste jaren lijken de verschillen steeds verder uiteen te lopen. Sjaak Berden kijkt tijdens zijn presentatie terug op het oogstseizoen en het groeiseizoen. Daarbij kijkt hij tevens naar de globale ontwikkelingen. Vanuit het wereldwijde werkveld van Limgroup hebben zij een goed helikopterview van de wereldwijde ontwikkelingen, en wat hier de gevolgen van zijn voor de aspergesector in Nederland en Belgie.

 

Spuiten in aspergesyngenta

Spreker: Ruud Roeven, Syngenta

In deze tweede presentatie van Syngenta gaat Ruud Roeven verder op de gewasbeschermingsvisie van Syngenta in Asperge. Strategien, schema’s en werking van middelen komen hierbij aan bod.

 

 

Oogsten Met Systeem, invloed van temperatuur op de productieengels machines

Spreker: Ton Smolders, Engels Innovatietechniek

Engels heeft succesvol het M- bogen systeem in de sector geïntroduceerd. Om optimaal profijt te hebben van het gebruik van vervroegingssystemen dient men rekening te houden met de effecten van de systemen die men gebruikt en rekening te houden met de randvoorwaarden. In deze presentatie vertelt Ton Smolders over het effect van temperatuur op de productie en hoe men dit naar gewenst bedrijfsresultaat kan zetten.

 

Sensoren in de (asperge) teelt – waar gaat de reis naar toe?bosch logo english

Spreker: Thijs Verploegen, Bosch

Bosch heeft zich in korte tijd bewezen als een degelijke partner voor de aspergeteler in het verkrijgen van informatie op perceelsniveau voor de praktische toepassing. Het huidige systeem is reeds bij vele bekend en ingevoerd. Bosch kijkt echter al verder vooruit en ziet nog veel meer toepassingen voor de aspergeteelt. De mogelijkheden in de nabije toekomst en mogelijk wat verdere toekomst worden door Thijs Verploegen geschetst.