BIJEENKOMST 16 FEBRUARI 2018

verwarmde asperges

kas- en buitenteelt

                                 

Beste aspergeteler,

Graag willen wij u uitnodigen voor een excursie over verwarmde aspergeteelt. Wij zijn hiertoe te gast bij Kwekerij Gubbels te Baarlo.

 

Thema                   : Verwarmde asperge; bedrijfsbezoek kwekerij Gubbelsimage297

Wim Gubbels is in 2009 naast de teelt van paprika begonnen met het telen van verwarmde asperges. In 2009 begonnen zij met de kas in Soeterbeek met 1,3 ha. In 2015 kwam daar 2,5 ha bij met de kas in Baarlo. De kas werd oorspronkelijk gebruikt voor de teelt van paprika maar is nu omgebouwd voor de aspergeteelt. In de kassen wordt geteeld met Backlim en Fortems. Tijdens deze bijeenkomst brengen wij een bezoek aan de kas en vertelt Wim over zijn ervaring met de verwarmde aspergeteelt.

 

Thema                   : verwarmde asperge; afzet; Rick Mengers Royal ZONimage298

Rick Mengers is verkoper asperges voor veiling ZON. Hij vertelt tijdens deze bijeenkomst over de afzetmarkt van verwarmde asperges. Hoe groot is de markt? Kunnen alle sorteringen worden afgezet? Wat is de concurrentie? Hoe ontwikkelt deze markt zich? E.a.

 

Thema                   : verwarmde asperge; kostprijsimage299

Bij het telen van verwarmde asperges heeft men te maken met extra kostenposten. Kashuur, gas (of hout), materialen e.a. Het is dan ook goed om de mogelijke kostprijs in beeld te hebben. Gezamenlijk worden de verschillende kosten besproken en een inschatting gemaakt over de kostprijs.

 

Gegevens bijeenkomst

Datum                    : 16 februari

Tijdstip                   : 1500 uur            

Locatie                  : Hummerenweg 19, Baarlo

                              

Deelname

Voor deelname aan de bijeenkomst kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

http://www.formdesk.com/compas/bijeenkomst16februari