BIJEENKOMST 22 FEBRUARI 2017

 

arbeid

Aandachtspunten voor het nieuwe seizoen

 

Beste aspergeteler, Graag willen wij u uitnodigen voor de asperge bijeenkomst op 22 februari, georganiseerd door COMPAS. Deze bijeenkomst staat in het teken van de laatste aandachtspunten voor
het seizoen rondom het thema arbeid.

 

Onderwerp :Aandachtspunten rondom verlonen van personeel, Pascal Smits, directeur, Salarispoint

Per 1 januari 2017 is het tweede deel van de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) in werking getreden. Daarmee zijn er regels gekomen aan het inhouden van maaltijdvergoedingen, huisvestiging (certificering) etc. Overtreding
kan leiden tot fikse boetes. Belangrijk dus om de zaken goed te controleren. Ook het wettelijk minimumloon is aangepast en zal in de loop van 2017 verder worden aangepast. Deze en andere actualiteiten om dit jaar op te letten komen voorbij.

 

Onderwerp : Flexibel registreren voor inzicht in het bedrijf, Maurice vullers, directeur, Soft-solutions

Soft-solutions heeft met Gropro een flexibel systeem opgezet voor arbeid- alsook oogstregistraties. Met behulp van verschillende modules kan men die oplossing zoeken welke past bij het eigen bedrijf. Ook op maat gemaakte
producten zijn mogelijk. Signalering van arbeidstijden, arbeidsprestatie per werknemer, oogstprestatie per veld, tracking and tracing. Maar ook de gewasbescherming kan ingevoerd worden. Met behulp van hoogwaardige mobiele

apparatuur worden betrouwbaar de prestaties op het bedrijf vast gelegd.

 

Onderwerp :Personeel; risicomanagement, voorwaarden, Rene Stoter, adviseur verzuim en inkomen, Summa

Werken met personeel heeft een grote impact op een ondernemer. Verlonen en de regels die hierom gelden zijn gecompliceerd. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. Veiligheid op de werkvloer en op het veld, persoonlijke
omstandigheden en aansprakelijkheid zijn zaken waar je als ondernemer mee in aanraking komt en op voorbereid dient te zijn.

 

Deelname

Voor deelname kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

http://www.formdesk.com/compas/bijeenkomst22februari

 

Gegevens

Datum      : Woensdag 22 februari

Tijdstip     : 19.30 uur

Plaats       :Oelderse Halte, Petersstraat 27, 5808 BB, Oirlo

Deelname : €30,- p.p., Compas leden gratis