BIJEENKOMST 30 JUNI 2017

veldbezoek

 

Beste aspergeteler,

 

Graag willen wij u uitnodigen voor de asperge bijeenkomst op 30 juni, georganiseerd door COMPAS in samenwerking met Vlamings. Tijdens deze bijeenkomst zijn wij te gast bij Verkuijlen Groente & Fruit, alwaar wij de laatste actualiteiten
bespreken en een bezoek brengen aan enkele praktijkpercelen.

 

Onderwerp : Meststoffen daar en wanneer het nodig is; Twan Wubbels, DCM

Een aspergegewas doorloopt in een seizoen verschillende stadia. Dat gaat gepaard met verschillende behoeften aan nutriënten. Het belang van elementen in asperge, de ervaring met verschillende meststoffen in praktijk worden door Twan
Wubbels van DCM besproken.

 

Onderwerp :Veldbezoek; irrigatie en actualiteiten; Nick v.d. Berkmortel, Vlamings;Ronnie de Hoon, Compas

Tijdens de excursie worden verschillende velden bezocht. Op verscheidene velden wordt gebruik gemaakt van irrigatie. Er wordt stil gestaan bij de techniek en de ervaringen vanuit de praktijk gedeeld. Tijdens de veldexcursie
komen ook overige actualiteiten aan bod zoals gewasbescherming, bemesting en teeltsystemen.

 

Deelname

Voor deelname kunt u zich aanmelden via onderstaande link:

http://www.formdesk.com/compas/bijeenkomst30juni

 

Gegevens

Datum      :Vrijdag 30 juni

Tijdstip     : 13.30 uur

Plaats       :Verkuijlen Groente & Fruit, Boterweg 2, 5473 KA, Heeswijk-Dinther

Deelname : €25,- p.p., Compas, leden gratis

 

Wij hopen u te mogen begroeten tijdens deze bijeenkomst.

Met
vriendelijke groet,

Compas